Privacy Verklaring

21 december 2020

Je privacy is voor John Kreutz Schilderwerken van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

• Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Privacyverklaring John Kreutz Schilderwerken allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met John Kreutz Schilderwerken.

Dienstverlening
Wij gebruiken je gegevens om onze werkzaamheden te kunnen verrichten. Voor dit doel gebruiken wij je contactgegevens, adresgegevens en betaalgegevens. We hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst om schilderwerken te verrichten. We bewaren deze gegevens tot de dienst is geleverd, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke bewaarplicht. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook kun je telefonisch contact met ons opnemen. Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres en inhoud van het bericht. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je te kunnen opnemen en op die manier de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Solliciteren
Als je bij ons solliciteert of als je reageert op een vacature kan het zijn dat je ons informatie over jezelf verstrekt, zoals je cv. Wij kunnen die informatie gebruiken om je sollicitatie of reactie af te handelen. De gegevens verwerken wij om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren. We bewaren de gegevens maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Met je toestemming bewaren we uw gegevens maximaal één jaar.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

· Onze IT-dienstverleners

· Boekhoudsoftware aanbieders

· Partner aannemers

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Op onze website gebruiken wij Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

• Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan jeverzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
John Kreutz Schilderwerken Nellenweg 7 A 5927 PN Venlo johnkreutz@ziggo.nl 077 3870301 of 06 53803052